O kontaktních čočkách

Ceník kontaktních čoček

Ceník roztoků a kapek

Přibližně polovina Evropanů trpí refrakční vadou, naprostá většina z nich je krátkozraká. Pro korekci refrakčních vad se používá nejčastěji brýlová korekce, další možnosti mohou být kontaktní čočky, případně chirurgický zákrok. Právě kontaktní čočky jsou vhodnou alternativou k brýlím, protože:

 • Kontaktní čočky neomezují zorné pole jako obroučky brýlí
 • Kontaktní čočky jsou přímo na oku a tak umožňují zcela přirozené vidění
 • Kontaktní čočky se neorosí při změně teploty
 • Kontaktní čočky nepřekáží při sportu a jiných aktivitách
 • Kontaktní čočky umožní nosit běžné sluneční brýle
 • Kontaktní čočky umožní velmi pružně reagovat na změny dioptrií v době, kdy se vada vyvíjí

Především pro skutečnost, že kontaktní čočky jsou nasazeny přímo na oku, je třeba jejich výběru i aplikaci věnovat velkou pozornost. Nošení kontaktních čoček v současné době je velmi bezpečné, je ale třeba dodržovat určité zásady. Mezi ně patří především pravidelné sledování stavu Vašich očí, které může zajistit pouze dobře vybavené aplikační středisko nebo oční ordinace. Jen zkušený kontaktolog totiž včas rozezná hrozbu počínající komplikace a včasnou změnou typu čočky, režimu nošení či způsobu ošetřování může zajistit další dlouhodobé a bezproblémové užívání čoček. Ve správně vedené dokumentaci zaznamenává všechny mimořádné události, i po mnoha letech má informace o všech použitých čočkách.

Samostatnou kapitolou jsou kontaktní čočky pro snížení progrese krátkozrakosti MiSight, které v našem aplikačním středisku rovněž nabízíme.

Pro Vaši lepší orientaci v nabídce kontaktních čoček poslouží následující text:


Rozdělení kontaktních čoček:

1. Podle doby nošení:

 • čočky pro denní nošení – kontaktní čočky se nasadí na oči na jeden den. Počet hodin se nedá určit přesně ale podstatné je, že se na noc vyndávají. Krátký spánek přes den většinou nevadí.
 • čočky pro prodloužené nošení – tyto čočky mohou být na oku i přes noc, obvykle ale ne déle než 5-7 dní. Tento režim nošení umožňují některé moderní čočky, jejichž materiál i konstrukce zajistí dostatečný přístup kyslíku k oku. Dalším předpokladem je bezchybná aplikace a pravidelné kontroly odborníkem.
 • čočky pro kontinuální nošení – na pomyslném vrcholu stojí kontaktní čočky pro nepřetržité nošení, většinou 30 dní a 29 nocí. Jsou vyrobeny z unikátního materiálu s příměsí silikonu, který umožňuje velmi snadný prostup kyslíku. Musí splňovat velmi přísné požadavky kontrolních úřadů (FDA ve Spojených státech či SÚKL u nás). Komfort pro uživatele je nejvyšší, odpadá každodenní manipulace s čočkou a roztoky, kontrola odborníkem minimálně 1x za 6 měsíců je ale nezbytná.


2. Podle frekvence výměny:

 • jednodenní čočky – čočka se používá pouze jeden den, ráno se nasadí a třeba až pozdě v noci vyndá. Je to nejzdravější způsob nošení, na oko se nasazuje vždy nová, čistá a sterilní kontaktní čočka. Nevýhodou je vyšší cena. Jednodenní čočky jsou nejvhodnější pro příležitostné nošení, jako doplněk brýlí. Pokud je budete používat 2-3x v týdnu, celkové náklady nebudou vyšší, než u čoček pro plánovanou výměnu.
 • čočky pro plánovanou výměnu – čočka se používá po dobu, kterou udává výrobce pro daný typ. Nejčastěji je to 1 měsíc, dále jsou čočky na 2 týdny, 3 měsíce. Vždy se jedná o dobu od prvního nasazení, v žádném případě ne o počet použití. Nezbytná je také pravidelná péče – čočky je třeba po použití vyčistit a vydezinfikovat. O to se postarají moderní roztoky.
 • konvenční kontaktní čočky – jedna čočka se používá až 12 měsíců.V minulosti to byl jediný režim nošení, v poslední době se již používají vzácněji, a to v případech, kdy jiné čočky nevyhovují (například vysoké dioptrie). Vyžadují velmi pečlivé ošetřování, problémy bývají především s tvorbou nežádoucích usazenin (bílkoviny, tuky). Také ztráta či poškození čočky je finančně náročnější, než u čoček pro plánovanou výměnu.


3. Podle vady, kterou mají korigovat:

 • korekce prosté krátkozrakosti a dalekozrakosti většinou nedělá problémy. Používají se minusové či plusové kontaktní čočky s jednoduššími plochami (sferické či asferické). Menší obtíže mohou mít uživatelé s vyšší hodnotou dalekozrakosti při manipulaci s čočkou před nasazením.
 • korekce astigmatismu do určitých hodnot je možná běžnými čočkami, při vyšších hodnotách je třeba použít speciální torické čočky. Musí mít ve dvou kolmých rovinách odlišnou dioptrickou hodnotu, navíc musí být dokonale stabilizovány ve správné poloze. Při správné aplikaci jsou výsledky velmi dobré.
 • nejsložitější bývá korekce u lidí, kteří potřebují brýle na blízko (obvykle po 45 letech věku). Možností je několik, ale žádná není dokonalá, výsledek je vždy určitým kompromisem. Existují speciální (bifokální, multifokální či progresivní) čočky, které při správné aplikaci mohou problém vyřešit. Stále ale máme nejlepší výsledky s metodou monovision – pokud u nositele kontaktních čoček nastanou obtíže při zaostřování do blízka, určí se při aplikaci tzv. dominantní oko a i nadále se koriguje na dálku. Dioptrická hodnota kontaktní čočky pro druhé oko se upraví na bližší vzdálenost. Dle mých zkušeností až 40% uživatelů tento kompromis přijme a zcela podvědomě začne používat jedno oko na dálku a druhé na blízko. Docení to ale pouze lidé, kteří již vzhledem ke svému věku zažili situaci, kdy nebyli schopni přečíst drobnější text bez brýlí.

Z naší současné nabídky kontaktních čoček a roztoků si určitě vybere každý!