GDPR


Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování vymezení rizik pověřenec